Incubația și ecloziunea - Metode de incubație

Index articol
Incubația și ecloziunea
Organizarea incubației
Organizarea camerei incubației
Tehnica incubației
Factorii de mediu
Metode de incubație
Recoltarea larvelor

În funcţie de felul cum se dirijează temperatura, în practică se pot folosi două metode:

1. Metoda ridicării treptate a temperaturii

Această metodă este indicată în cazul incubării ouălor hi­bernate, deci în creşterile de primăvară. Este metoda cea mai indicată, deoarece corespunde proceselor fiziologice din perioada de incubaţie. în cazul aplicării sale, ouăle de viermi de mătase, imediat după scoaterea din frigider, sunt ţinute timp de 3 zile la temperatura de 15°C, evitând astfel o schimbare bruscă de temperatură.

În scopul asigurării unei evoluţii uniforme a dezvoltă embrionare, tehnologia de incubaţie prevede în continuare menţinerea timp de o zi a temperaturii de 18-20°C, 3 zile de la 23-24°C şi ultimele 4-5 zile la 25-26°C.

Depăşirea temperaturii de 26°C duce la sensibilizare embrionului şi obţinerea unor larve cu o vitalitate scăzută.

În perioada de incubaţie, temperatura ridicată este corelată cu anumite stadii de dezvoltare embrionară, nu este admis trecerea de la temperaturi ridicate ia temperaturi scăzute, aspect ce influenţează negativ evoluţia embrionului.

Umiditatea cea mai potrivită în timpul incubaţiei este de 75-85%.

2 .Metoda menţinerii temperaturii constante

Se foloseşte în cazul ouălor tratate cu HCI, în scopul eliminării diapauzei.

Incubaţia se face din prima zi la 25-26°C, temperatură care se menţine constantă până la sfârşitul ecloziunii larvelor.

Umiditatea va fi cuprinsă şi în acest caz între 75% şi 85%. În situaţia în care, după tratamentul cu HCI, ouăle au fost păstrate în frigider la temperaturi scăzute o perioadă variabilă de timp, se recomandă ca, imediat după scoaterea lor din frigider, ouăle să fie ţinute timp de circa 6 ore la temperatura de 15°C şi apoi introduse la o temperatura de 25-26°C. în aceste condiţii, ecloziunea are loc după 10-11 zile.

În cazul incubaţiei ouălor destinate obţinerii de gogoşi industriale, se va asigura lumina naturală a zilei.

În situaţia în care incubaţia ouălor se face în tăviţe de hârtie, indiferent de metoda de incubaţie folosită, factorul lumină este dirijat în felul următor: din a 8-a zi de incubaţie, se realizează zilnic 18 ore lumină şi 6 ore întuneric.

În momentul în care ouăle se albesc, se face întuneric pe o durată de 36 ore şi apoi lumină, în scopul stimulării ecloziunii.