Înmulțirea vegetativă a dudului - Înmulţirea prin altoire

Index articol
Înmulțirea vegetativă a dudului
Marcotajul
Altoirea dudului
Altoirea cu rădăcină

     Altoirea constă în transplantarea unui organ (ramuri, muguri) ale unor plante numite altoi pe o altă plantă care îndeplineşte funcțiile rădăcinii, numită portaltoi.

Principiul pe care se bazează, altoirea constă în contactul direct şi foarte intim al zonelor cambiale de la cei doi parteneri – portaltoi şi altoi. Atât altoiul cât şi portaltoiul trebuie să fie turgescenți, cu țesuturile nealterate şi liberi de boli şi dăunători.

Recoltarea ramurilor altoi se face din plantații-mamă înființate cu material selecționat autentic şi de înaltă valoare biologică. După recoltare, capetele ramurilor se parafinează, se leagă în mănunchi şi se etichetează.

Păstrarea ramurilor până la întrebuințare se face la temperatură scăzută, de 1-4°C.

Literatura de specialitate menționează mai multe metode şi procedee de producere a duzilor altoiți.

Pentru condițiile din țara noastră au dat rezultate următoarele metode de altoire:

Altoirea la colet în pungă – este cu totul specifică dudului şi se execută primăvara, odată cu începerea circulației sevei în portaltoi, moment marcat prin desprinderea cu uşurință a coajei de lemn. Înainte de altoire se îndepărtează pământul din jurul portaltoiului, dezvelind complet coletul care se distinge uşor prin culoarea sa galbenă. Cu briceagul bine ascuțit se face o tăietură oblică în aşa fel încât partea sa inferioară să înceapă de la rădăcina portaltoiului având o lungime totală de 3-4 cm. În acelaşi timp, se pregăteşte şi altoiul format din doi muguri: în partea de sus tăietura e uşor oblică deasupra ochiului de sus, iar în partea de jos este pronunțat oblic, începându-se din partea opusă şi mai jos de ochiul al doilea al altoiului.

Cu lama briceagului se rade uşor coaja altoiului până se dă de țesutul cambial de culoare verde. Se desface coaja portaltoiului de partea lemnoasă prin strângere cu mâna, formându-se astfel un spațiu liber (ca o pungă), unde se introduce altoiul cu partea tăieturii oblice înspre coajă. Pentru a fixa bine altoiul în această poziție, port altoiul se înfășoară uşor cu rafie sau se strânge cu mâna pământul umed, după care se unge cu mastic şi se acoperă cu pământ reavăn şi bine mărunțit.

Altoirea dudului la colet în pungă

Altoirea la colet în pungă

a - pregătirea altoiului și portaltoiului; b - altoirea la colet în pungă

După aproximativ o săptămână de la altoire, în condiții favorabile de temperatură şi umiditate, portaltoiul şi altoiul concresc şi începe vegetația. Când lăstarii altoiului ating 10-12 cm, se {Palisa:: A lega un lăstar, o ramură de un suport pentru a da pomilor fructiferi forma dorită sau pentru a nu fi rupți de vânt.}palisează{/tip} şi se leagă de cep, suprimându-se şi lăstarii anticipați care dau din portaltoi. Dacă se urmăreşte obținerea materialului săditor sub formă de tufă, se execută şi proiectarea coroanei.

În tot cursul perioadei de vegetație, solul se menține afânat şi lipsit de buruieni prin aplicarea praşilelor cu deosebită atenție, pentru a nu distruge şi vătăma altoiul. Pentru ca materialul săditor să fie de bună calitate, se vor administra îngrăşăminte în raport cu cerințele stabilite prin cartările agrochimice.