Înmulțirea vegetativă a dudului - Marcotajul

Index articol
Înmulțirea vegetativă a dudului
Marcotajul
Altoirea dudului
Altoirea cu rădăcină

 Marcotajul este o metodă de înmulțire vegetativă care permite obținerea plantelor pe rădăcini proprii într-un singur an, cu costuri reduse. Pentru producerea marcotelor, plantele mamă trebuie să provină din soiuri care se pretează la acest sistem de înmulțire. Din observațiile efectuate la Stațiunea de sericicultură a reieşit că soiurile Kokuso 21, Kokuso 27, Ichinose, Kayrio Ichinose, Kayrio Nozumigaeshi, Ucraina 9, Ucraina 107, Eforie şi Galicea au proprietatea de a emite rădăcini adventive şi se recomandă pentru înmulțire prin marcotaj.

Marcotierele sunt formate din duzi cu tufă joasă cu înălțimea de 10-12 cm în care se aplică o agrotehnică superioară de întreținere şi fertilizare.

În al doilea an de la înființarea marcotierei, toate ramurile tufei se scurtează la 8-10 cm, iar în al treilea an lăstarii se pot marcota.

Cele mai bune rezultate la înmulțirea dudului prin marcotaj se obțin, folosind metoda „radiară” sau „chineză”. Metoda prevede ca înainte de pornirea în vegetație, să se sape radial, în dreptul fiecărei ramuri de un an, o rigolă adâncă de 10- 12 cm, de lungime corespunzătoare ramurii. Pe fundul rigolei se așează un strat de 4-5 cm grosime de gunoi bine descompus.

La începutul lunii aprilie, când la dud are loc umflarea mugurilor, ramurile de un an se apleacă pe rigole şi se fixează din loc în loc cu cârlige de lemn, iar capetele ramurii tăiate se înfig în pământ. La baza ramurii marcotate se aplică obligatoriu un inel de sârmă moale, pentru a favoriza emiterea rădăcinilor adventive.

După cum rezultă din cercetările Stațiunii de sericicultură, este deosebit de important ca ramurile marcotate să nu depășească diametrul de 2 cm (relația dintre grosimea ramurii și numărul de lăstari înrădăcinați este prezentată în tabelul următor).

Grosimea ramurii marcotate

(mm)

Marcote înrădă­cinate la o ramură

Radicele la o marcotă înrădă­cinată

Lungimea radicelelor

buc

%

buc.

%

cm

%

6-10

3,1

100

4,6

100

28,2

100

11-15

7,8

225

5,8

126

29,6

105

16-20

6,2

200

4,4

95

25,0

90

21-25

5,7

148

3,7

81

22,0

78

 Când lăstarii tineri formați din ramurile marcotate ating înălțimea de 10- 12 cm, se muşuroiesc, lăsându-se la suprafața bilonului numai vârfurile lăstarilor.

Pentru conservarea umidității în sol, în tot cursul perioadei de vegetație, bilonul se menține în stare curată şi afânată, fără buruieni, repetându-se cu fiecare praşilă şi muşuroirea, în aşa fel încât bilonul să atingă înălțimea de circa 25- 30 cm. Când lăstarii dezvoltați din ramurile marcotate au atins înălțimea de 40 cm, li se ciupesc vârfurile pentru a stimula emiterea rădăcinilor şi pentru a forma tufele de dud (precum în figura următoare).

 Înmulțirea dudului prin marcotaj radial

Lăstarii crescuți pe planta mamă se lasă să se dezvolte normal, pentru a forma ramurile de un an, care urmează să fie marcotate în primăvara anului următor.

Dacă în luna iunie se semnalează perioade de secetă prelungită, se va aplica o normă de udare de 300-500 m3 apă/ha, deoarece în această perioadă se formează masa mare de rădăcini adventive, care este condiționată de umiditatea corespunzătoare a solului.

La sfârşitul perioadei de vegetație, biloanele se desfac iar ramurile marcotate se taie de la baza lor şi se secționează în părți egale cu lăstarii ce au rădăcini. Fiecare marcotă trebuie să aibă şi o porțiune din lemnul anului precedent înrădăcinată, cu o lungime de aproximativ 5-10 cm. Marcotele înrădăcinate se sortează pe calități. Pentru livrare, marcotele trebuie să îndeplinească condițiile de calitate prevăzute în tabelul următor.

Condiții tehnice de calitate pentru marcote de dud

Nr. crt.

Indicii de calitate

Marcote fără coroană

Marcote cu coroană

1.

Rădăcini: număr minim

6

6

 

           lungime, cm.

10

10

2.

Tulpină: lungime, cm.

50

15

 

          grosime la colet, mm.

10

10

3.

Ramurile de schelet:

 

 

 

           număr

---

2-3

 

           lungime, cm.

---

30

În mod obişnuit, se obține o producție medie de 15 000 buc. marcote/ha. Marcotele care nu corespund STAS-ului în vigoare se vor replanta în câmpul de consolidare al pepinierei.

Marcotajul vertical prin mușuroire este metoda cea mai simplă şi accesibilă mecanizării.

    Lăstarii destinați producerii de marcote înrădăcinate au creșterea apicală pe cepul rămas după scurtarea plantei-mamă; aceștia sunt, în general, puțini la număr şi neuniformi ca vigoare. Producția cantitativă şi calitativă de marcote înrădăcinate depinde de capacitatea de lăstărire a butucului după tăiere şi desimea plantelor-mamă. Pentru înrădăcinarea lăstarilor, aceştia se muşuroiesc în mai multe etape:

- la primul muşuroit ating lungimea de 10-15 cm, fiind acoperiți cu pământ până la jumătatea lor;

- al doilea muşuroit se efectuează când lăstării au atins lungimea de 25-30 cm, muşuroiul fiind mărit la înălțimea de 30 cm.

Este de mare importanță respectarea momentului optim de mușuroire a lăstarilor, întrucât efectuarea acestei lucrări tardiv, când lăstarii nu mai sunt în stare erbacee, reduce posibilitățile de înrădăcinare. Lăstarii muşuroiți târziu după ce se lignifică la bază, nu formează rădăcini adventive.

Menținerea permanentă a bilonului curat, fără buruieni şi afânat conduce la o bună înrădăcinare a lăstarilor muşuroiți

Toamna sau primăvara se face separarea lăstarilor de planta-mamă prin tăiere şi se sortează pe calități.

La ambele metode, folosirea turbei după ce se trage un strat de pământ a dat rezultate bune, deoarece menține umiditatea la baza lăstarilor şi, ca urmare, creşte procentul lăstarilor înrădăcinați. Prin tăierea an de an a ramurilor marcotate se ajunge la supraînălțarea treptată a butucului.

Coborârea butucului se face după 5-6 ani, cât mai aproape de nivelul solului. Tăierea de întinerire se execută imediat sub căpățână, cu unelte bine ascuțite. Imediat după tăiere, se muşuroieşte pentru a se menține umiditatea în jurul rănii formate.

De preferat este ca operația de tăiere să se execute primăvara cât mai timpuriu.