Construcţii sericicole - Hala sericicolă climatizată tip IFET

Index articol
Construcţii sericicole
Construcţii existente în gospodărie
Hala sericicolă climatizată tip IFET
Cortul sericicol
Depozitele de frunză

Hala sericicolă climatizată tip IFET

O astfel de hală reprezintă o construcţie sericicolă independentă, cu dimensiunile 50x6x2,3 m, cu suprafaţa construită de 300 m.p. şi o suprafaţă utilă de 500 m.p. Este executată pe talpă din grinzi de stejar antiseptizate, cu profil de 100x200 mm, fixată pe fundaţie continuă din beton simplu cu mustăţi de fier beton 6 mm în diametru. Structura este alcătuită din stâlpi şi ferme cu zăbrele din lemn de răşinoase antiseptizate. Şarpanta se acoperă cu panouri de astereală, executate din cherestea de răşinoase. învelitoarea se realizează din plăci ondulate de azbociment, fixate pe pane din lemn de răşinoase. Pardoseala este din cărămidă, aşezată pe lat.

Termoizolaţia la tavane şi pereţi se face cu polistiren de 36 mm grosime. Căptuşeala la tavane şi pereţi constă din PAL de 10 mm grosime. Ventilaţia se realizează natural, prin coşuri de ventilaţie executate din scânduri de răşinoase şi PAL de 10 mm grosime. Pentru iluminatul natural ca şi pentru ventilaţie sunt prevăzute ferestre culisante acţionate manual, montate pe faţadele longitudinale ale halei.

Încălzirea în interior se realizează cu un cazan, montat în punctul termic de alimentare şi distribuţie, amplasat în imediata apropiere a halei, prevăzut cu conducte de apă caldă, care circulă prin termosifon. Capacitatea totală a halei este de 800 kg gogoşi de mătase, care se realizează în două serii.