Măsuri sanitar-veterinare aplicate în sericicultură - Efectuarea dezinfecţiilor

Index articol
Măsuri sanitar-veterinare aplicate în sericicultură
Efectuarea dezinfecţiilor
Dezinfecția în timpul creșterii
Măsuri sanitar-veterinare în perioada creșterii larvelor adulte

Dezinfecţia camerei de incubaţie, a camerelor de creştere şi a utilajelor

Necesitate - este necesară dezinfecţia celor de mai sus, deoarece există posibilitatea contaminării cu agenți patogeni. În acelaşi timp, trebuie reţinut că nu există nici o modalitate practică de a trata larvele infectate. Precauţia și dezinfecţia puternică sunt singurele măsuri de prevenire a bolilor.

Timpul optim de efectuare a dezinfecţiilor - 8-10 zile înainte de incubaţie şi respectiv creşterea larvelor.

Procedee:

1. Curăţirea mecanică a spaţiilor de creştere (pereţi, tavan duşumea).

2. Dezinfecţia camerelor de creştere cu:

 • 5-6 g paraformaldehidă tablete (concentrație 94%)/m2 + sulf (pulbere) 10 g/m2, prin fumigare;
 • formaldehidă soluţie 1 -2% - prin pulverizare 500 ml/ m2;
 • durata dezinfecţiei 24 h, temperatură 24-25°C;
 • sub formă de vapori rezultaţi în urma fierberii unei soluții alcătuite din 2 litri apă + 0,5 litri formol; se fierbe până la evaporarea completă a soluţiei.

 3. Văruirea pereţilor şi tavanului cu: soluţie de var 20% + CuSO4 5% + formaldehidă 1 %, 1 l/m2

4. Dezinfecția utilajelor de creștere prin:

 • flambare;
 • spălarea utilajelor sericicole;
 • spălarea materialelor (stelaje, coşuri, materiale de îngogoşare, mese, cuţite etc.);
 • se scufundă sau se stropesc utilajele de creştere cu una din următoarele soluţii dezinfectante:
 • formaldehidă 2-4% temp. 75-80°C;
 • formaldehidă 1,5% + NaOH 1%;
 • hipoclorit de Na 1 %.
 • expunerea directă la acţiunea razelor solare a utilajelor;
 • materialele dezinfectate sunt introduse în camerele de creştere;
 • se închid uşile şi ferestrele;
 • dezinfecţia camerelor de creştere şi a utilajelor, folosind formaldehidă soluţie 37-30% - 50 ml/m2 - care fierbe pe un reşou electric.

5. Dezinfecţia spaţiilor din jurul clădirilor cu formaldehidă 1% prin pulverizare.