Factorii de mediu - Simptomele dudului în lipsa nutrimenților

Index articol
Factorii de mediu
Lumina
Apa
Solul
Simptome

Simptomele manifestate de dud în lipsa anumitor elemente nutritive din sol:

SimptomeCauzeDiagnostic
Frunze mici, de culoare verde-palid, la început, mai târziu cu nuanţe portocalii şi roşiatice în lungul nervurii principale. Creşterea lăstarilor este oprită, internodiile se scurtează, iar în caz de carenţă acută, vârful plantei moare.

Fertilizare insuficientă cu azot.
Levigarea azotului datorită apei în exces.

Carenţă de azot
Creşterea redusă a plantei, formarea greoaie a lăstarilor. Frunzele tinere mici, decolorate, apoi verde-palid, mai târziu verde-maroniu-murdar. Pe pețiol apar pete neregulate galben-brune. Marginile frunzei se răsucesc în sus, întreaga frunză se veştejeşte. Fertilizări neraţionale cu nitrocalcar, sulfat de Fe sau var.

Reacţia acidă a solului.

 Carenţă de fosfor
 Decolorarea între nervuri, a frunzelor de la bază şi apoi a celor tinere. Frunzele se curbează în sus, ajungând să aibă aspectul unei ţigări. Marginile frunzelor şi porţiunile dintre nervuri se necrozează. Încetează creşterea lăstarilor. Rezerva solului în potasiu este mică.Carenţă de potasiu
În primul rând este afectat vârful lăstarului. Frunzele de la vârf sunt mici şi prezintă puncte transparente lângă marginea frunzei şi nervuri. Aceste puncte se măresc rapid, trecând în necroze, dar nervurile principale rămân verzi. Frunzele de la vârf sunt foarte mici, au marginile puternic răsucite în sus, în timp ce frunzele mai bătrâne se răsucesc în jos. Rezerva solului în calciu este mică sau are loc inhibarea preluării calciului de către plantă, la fertilizări abundente cu K sau Mg. Carență de calciu
 Frunzele de la vârful de creştere manifestă o structură fină de nervuri verzi pe fondul unui mezofil decolorat (galben-verzui). Cu timpul, întreaga frunză este afectată de pete necrotice neregulate.

 Fenomenul apare pe soluri calcar oase în cazul fertilizărilor masive cu fosfor.

Insuficienţa potasiului.

 Carență de fier
 Frunzele de la vârf nu se desfac, vârful se răsuceşte şi formează rozete. Planta are un aspect piticit. Un pH peste 6, pe soluri calcaroase.

Fertilizare insuficientă cu sulfat de magneziu.

 Carență de bor
 Decolorarea frunzelor, cu aspect de marmorare sub formă de pete între nervuri, care se întind pe toată frunza de la margine spre centru. Frunzele se răsucesc, se usucă şi se fărâmiţează. Rezistenţă mică la ger. Concentraţii mari de potasiu sau calciu în sol sau fertilizări cu doze mari de azot. Carență de magneziu