Condiţii minime ce trebuie asigurate de sericicultori - Condiţii minime ce trebuie asigurate de sericicultori

Index articol
Condiţii minime ce trebuie asigurate de sericicultori
Condiţii minime ce trebuie asigurate de sericicultori

2.  CONDIŢII MINIME CE TREBUIE ASIGURATE DE CRESCĂTORUL DE VIERMI DE MĂTASE:

2.1. Cantitatea de frunză de dud necesară consumului larvelor de viermi de mătase pe întreaga durată de creştere este de 300  - 400 kg, care este asigurată de 10 duzi mari cu trunchi înalt sau de 60 duzi pitici cu tufă joasă.

2.2. Pentru perioada mai – iunie, construcţiile necesare pentru creşterea viermilor de mătase, pe o serie, sunt:

-  cameră pentru incubaţia ouălor de viermi de mătase în suprafaţă de 3 mp dotată cu sursă de încălzire  –  sobe, reşouri, etc.;

-  cameră pentru creşterea larvelor în vârstele tinere (I  –  III), dotată cu sursă de încălzire în suprafaţă de 5 mp;

-  construcţii uşoare  – hale din lemn, şoproane, solarii,

 etc., sau spaţii dezafectate – grajduri, puierniţe – pe o perioadă de 15 – 18 zile în suprafaţă de 10 mp.

2.3. Factorii de microclimat care trebuie respectaţi în timpul perioadei de incubaţie sunt:

-  temperatura aerului trebuie să fie cuprinsă între 150oC şi 260oC;

-  umiditatea aerului trebuie să fie cuprinsă între 75% şi 85%;

-  lumina trebuie să fie asigurată natural.

2.4. Factorii de microclimat  şi  condiţiile care trebuie respectate în timpul perioadei de creştere sunt:

-  temperatura aerului trebuie să fie cuprinsă între 250 - 270oC în cazul larvelor tinere şi de 220 - 240oC în cazul larvelor adulte;

-  umiditatea aerului trebuie să fie cuprinsă între 70  - 85% în cazul larvelor tinere şi de 65 - 70% în cazul larvelor adulte;

-  lumina trebuie să fie asigurată natural;

-  recoltarea frunzei sau tăierea lăstarilor se face pe timp răcoros, iar transportul se face cu remorci curăţate şi dezinfectate zilnic;

-  este interzisă stocarea frunzei sau a lăstarilor mai mult de o jumătate de oră după recoltarea în plantaţie;

-  administrarea hranei sub formă de lăstari se face de cel puţin patru ori pe zi, iar lăstarii se vor aşeza perpendicular

pe stelaj;

-  nu se va administra frunza încinsă sau cu miros caracteristic de fermentaţie.

2.5. Forţa de muncă ce trebuie asigurată pe perioada creşterii viermilor de mătase:

-  o persoană adultă care are cunoştinţe minime în domeniul creşterii viermilor de mătase şi care efectuează hrănirea,

schimbarea aşternutului de regulă dimineaţa la prima hrănire, rărirea larvelor şi asigurarea microclimatului în spaţiu de creştere privind temperatura, umiditatea şi aerisirea;

-  una  - două persoane care efectuează culesul frunzelor de dud, transportul acestora, evacuarea aşternutului şi a resturilor vegetale prin incinerarea acestora.

2.6. Stelaje sau rafturi de 2/1 m suprapuse pe 3 – 4 niveluri pentru creşterea viermilor de mătase, în număr de 15 bucăţi.

Se pot utiliza şi alţi suporţi de creştere – mese, poliţe cu alte dimensiuni, cu condiţia să asigure o suprafaţă utilă de creştere de minimum 30 mp.

2.7. Hârtie de aşternut în număr de 60 coli şi hârtie perforată în număr de 20 coli.

2.8. Materiale de îngogoşare special confecţionate de tipul grătare din lemn, rame celulare, arici din plastic sau materiale tradiţionale ca: măturici, tulpini de rapiţă, paie, etc.

2.9. Alte obiecte necesare procesului tehnologic sunt: termometrul de cameră sau termohigrograf, coşuri de nuiele, substanţe dezinfectante.

2.10. Atestarea şi controlul creşterii viermilor de mătase din punct de vedere sanitar veterinar se face de către medicul veterinar de circumscripţie, pe raza căreia funcţionează exploataţia agricolă.

Respectarea criteriilor  pentru  atestarea eligibilităţii crescătorilor de viermi de mătase din specia Bombyx mori  se face de către unităţile specializate în producerea ouălor de viermi de mătase.