Biologia dudului - Floarea

Index articol
Biologia dudului
Rădăcina
Tulpina
Frunza
Floarea
Fructul și sămânța

 Floarea dudului este de tip 4, cea masculi fiind formată din patru sepale şi patru stamine.

În mod obişnuit, dudul este o plantă unisexuată dioică, prezentând indivizi care au numai flori mascule şi indivizi care au numai flori femele.

Florile mascule sunt dispuse sub formă de „amenţi” cilindro-sferici, ce cad imediat după înflorire. Cele femele sunt dispuse în inflorescenţe sub formă de spice simple, cu flori sesile.

Dudul este o plantă anemofilă, polenul fiind dus la distanţe de cea 2 km cu ajutorul vântului.

Dudul comun înfloreşte la patru - cinci ani de la plantare, în timp ce soiurile altoite înfloresc la doi - trei ani de la altoire.

Epoca de înflorire a dudului coincide cu înfrunzirea lui; de obicei, în cursul lunii aprilie, în regiunile mai sudice, iar în regiunile mai nordice în cursul lunii mai.

Durata înfloritului depinde de condiţiile de climă şi sol, nedepăşind 15 - 20 zile.